logo

Copyright ©2017 Chụp cộng hưởng từ

THS.BS LÊ VĂN DIỄN – Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh

Phó phòng chẩn đoán hình ảnh Phòng khám Vietlife MRI Trần Bình Trọng.

Bác sỹ Lê Văn Diễn là chuyên gia về siêu âm thai, siêu âm ổ bụng và các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh tại Phòng khám Vietlife MRI Trần Bình Trọng.

THS.BS LÊ VĂN DIỄN

Xem thêm

0906 99 33 30 Đặt lịch