logo

Copyright ©2017 Chụp cộng hưởng từ

Chụp cộng hưởng từ có được bảo hiểm chi trả không?

Do ông bạn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là người có công, có mã đối tượng tham gia CC và mang mã quyền lợi số 1 nên theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Quyết định 1351/2015/QĐ-BHXH thì:

a) Ký hiệu bằng số 1: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) thuộc phạm vi chi trả BHYT và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán dịch vụ kỹ thuật; chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CC, TE.

Như vậy, ông bạn sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) thuộc phạm vi chi trả BHYT và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán dịch vụ kỹ thuật. Vì thế, để biết chụp cộng hưởng từ có được bảo hiểm y tế chi trả hay không cần căn cứ vào danh mục thuốc và dịch vụ được bảo hiểm y tế thanh toán.

Mặt khác, chụp cộng hưởng từ (MRI) là dịch vụ kỹ thuật thứ 172 trong danh mục dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn ban hành kèm Quyết định 36/2005/QĐ-BYT. Do vậy, bác sĩ trả lời bạn là sai, ông bạn sẽ vẫn được bảo hiểm chi trả 100% chi phí mà gia đình không phải chi trả.

Trong trường hợp này để đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm y tế bạn có thể gặp trực tiếp giám định viên bảo hiểm y tế tại bệnh viện đó hoặc khiếu nại lên Giám đốc bệnh viện.

Xem thêm

0906 99 33 30 Đặt lịch