Bảng giá

STT Tên dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá tối thiểu
1 Sọ Não lầ̀n 1,800,000
2 Sọ não – mạch cảnh lầ̀n 2,600,000
3 Sọ não – Hốc mắt lầ̀n 1,900,000
4 Sọ não – Hốc tai lầ̀n 1,900,000
5 Sọ não –  Tuyến yên lầ̀n 1,900,000
6 Cột sống cổ lầ̀n 1,800,000
7 Cột sống ngực lầ̀n 1,800,000
8 Cột sống thắt lưng cùng lầ̀n 1,800,000
9 Cột sống toàn thể lầ̀n 4,500,000
10 Phần mềm, cơ bắp 1 vị trí lầ̀n 1,900,000
11 Khớp vai phải lầ̀n 1,900,000
12 Khớp gối phải lầ̀n 1,800,000
13 Khớp cổ chân trái lầ̀n 1,900,000
14 Khớp bàn chân phải lầ̀n 1,900,000
15 Ngón cái tay phải lầ̀n 1,900,000
16 Ngón cái chân phải lầ̀n 1,900,000
17 Lồng ngực lầ̀n 1,900,000
18 Ổ bụng lầ̀n 1,900,000
19 Khung chậu lầ̀n 1,900,000
20 Khớp háng 2 bên lầ̀n 1,900,000
21 Chức năng màu lầ̀n 2,800,000
22 lầ̀n 2,600,000
23 Toàn thân lầ̀n 10,600,000
24 Tiêm thuốc cản từ lầ̀n 700,000
25 Bàn tay phải lầ̀n 1,900,000
26 Dịch vụ in đĩa CHT đôi 50,000
27 DV đọc kết quả CHT cho NV và NNNV lầ̀n 300,000
28 Dịch kết quả MRI sang tiếng Anh/Pháp lầ̀n 100,000
29 Dịch vụ sao phim MRI cai 50,000
30 Khớp cổ chân phải lầ̀n 1,900,000
31 Khuỷu tay  phải lầ̀n 1,800,000
32 Khớp vai trái lầ̀n 1,900,000
33 Khớp gối trái lầ̀n 1,800,000
34 Khớp bàn chân trái lầ̀n 1,900,000
35 Ngón trỏ tay phải lầ̀n 1,900,000
36 Ngón trỏ tay trái lầ̀n 1,900,000
37 Ngón giữa tay phải lầ̀n 1,900,000
38 Ngón giữa tay trái lầ̀n 1,900,000
39 Ngón áp út tay phải lầ̀n 1,900,000
40 Ngón áp út tay trái lầ̀n 1,900,000
41 Ngón út tay phải lầ̀n 1,900,000
42 Ngón út tay trái lầ̀n 1,900,000
43 Ngón cái tay trái lầ̀n 1,900,000
44 Bàn tay trái lầ̀n 1,900,000
45 Khuỷu tay trái lầ̀n 1,800,000
46 Phần mềm cánh tay phải lầ̀n 1,900,000
47 Phầm mềm cẳng tay phải lầ̀n 1,900,000
48 Phần mềm cánh tay trái lầ̀n 1,900,000
49 Phần mềm cẳng tay trái lầ̀n 1,900,000
50 Phần mềm đùi trái lầ̀n 1,900,000
51 Phần mềm đùi phải lầ̀n 1,900,000
52 Bắp chân phải lầ̀n 1,900,000
53 Bắp chân trái lầ̀n 1,900,000
54 Phần mềm cổ lầ̀n 1,900,000
55 Cẳng chân phải lầ̀n 1,900,000
56 Cẳng chân trái lầ̀n 1,900,000
57 Khớp cổ tay trái lầ̀n 1,900,000
58 Cộng hưởng từ vùng tai mũi họng lầ̀n 1,900,000
59 Khớp cổ tay phải lầ̀n 1,900,000
60 Hố nách lầ̀n 1,900,000
61 Cộng hưởng từ vùng hàm mặt lầ̀n 1,900,000
62 Sọ não và mạch não lầ̀n 2,200,000
63 Phần mềm lầ̀n 1,900,000